Saturday, 31 October 2015

Quality time: Body & mind care

 
 
Czy wieczorny prysznic lub kąpiel mogą być czymś więcej niż tylko kolejną rutyną w naszym codziennym życiu?
 
Jak każda kobieta kupowałam kremu, balsamy, masła i żele pod prysznic. Najczęściej stały jednak później na półce, a ja konsekwentnie zapominałam po nie sięgać. Przyczyny były różne - nie miałam czasu by wcierać w siebie różne mazidła, a później czekać aż się wchłoną, nie chiałam marnować chwil, które mogłam jeszcze wykorzystać na ogarnięcie mieszkania, prasowanie czy przygotowywanie się do pracy bądź po prostu wydawało mi się to wręcz trywialne, że mogę być tą kobietą, która spędza czas na dbanie o siebie... 
 
Postanowiłam to zmienić i zobaczyć, czy zauważę zmiany, poza oczywiście super nawilżonym ciałem:). Wykreowałam 30 - 45 min tylko dla siebie, swojego ciała i umysłu podczas wieczornego rytuału. Wieczorny rytuał!
 
Moja randka z samą sobą zaczyna się od prysznicu czy kąpieli w aromatycznych olejkach. Te ostatnie staram się przygotowywać minimum raz na tydzień. świece, muzyka czy kieliszek ulubionego wina to zawsze dobry dodatek:).
 
Woda oczyszcza. Woda zmywa problemy i stres mijającego dnia. Koncentruję się tylko na zapachu , uczuciu, że robię coś dla siebie.  Liczy się tylko ta chwila.
 
W zależnosci od nastroju wybieram balsam czy masło do ciała. Kwiatowy, waniliowy czy cytrusowy. Do tego pluszowa piżama i jestem gotowa.
 
Nie jest to nic odkrywczego, ale ta świadomość, to uczucie, że po każdym dniu czeka mnie chwila relaksu, sprawia, że kolejny stresujący, wypelniony po brzegi dzien nie jest mi straszny.
 
A zatem: dbajmy o swoje ciało i umysł. Zarezerwujmy czas tylko dla siebie i sięgajmy po niego bez poczucia winy. Odrobina egoizmu jeszcze nikomu nie zaszkodziła:)
 
Sprawdź sama:) !
 
 
Can an evening shower or bath be something more than just next routine in our daily life?
 
Like every women I have been buying creams, balsams, butters and shower gels. Most likely however, they were just standing in the closet and I have been consequently forgetting to use them. The reasons were different each time - I did not have time to put some creams on my body and then waiting for them to be absorbed, I did not want to loose this moments, which I could use for cleaning the house, ironing the clothes or just preparing for the next day at work. I have also thought for the very long time that it is rather silly and unreal that I could be That woman who spends actually time on taking care of herself...
 
I have decided to change it and see, if I will experiance some differences - except of course super hydrated skin:). During the evening ritual I have created 30 to 45 minutes for myself, my body and mind. My evening ritual!
 
My date with myself starts during the shower or bath in the aromatic oils. The last one I am trying to prepare at least once a week. Candles, music or glass of favorite wine is always a good addition:).
 
Water cleans mind. Water takes away problems and stress from the passed day. I am concentrating only on the smell and the feeling of doing something for myself. At that moment - only this counts.
 
Depending on my mood, I am choosing for the body lotion or butter. Sense of flower, vanilla or citrus. Fluffy pijama and I am ready.
 
I know it' s nothing new, but just having this feeling, that after every long day there is a relax moment which is waiting for me, makes it much easier to survive the next busy day.
 
So ladies: let' s take care of our bodys and minds. Reserve time just for ourselves and take it without any guilt feeling. A bit of egoism does not make any harm:).
 
Try it:) !
 

 
Wonderful Ziaja products: balsam, shower cream and cream for hands.
Mood: I need some romance!


 
Betty' s Butter:) Thick cream, perfect for winter evenings.
Mood: I need energy! Citruses smell.
 


Biotherma : delicate and thin lotion, aqua breeze.
Mood: Holiday please:)Body Shop : vanilla pasta for bath.
Mood: Candles, book and vanilla bath.
 


 
Ziaja olive body' s butter: great application and hydration.
Mood: la dolce vita:)

No comments:

Post a Comment