Saturday, 24 October 2015

Why the blog?


Witajcie!


I znowu  najtrudniejsza  część - kim jestem i co tutaj robię?­­ :) Mam na imię Beata. Od zawsze byłam typem podróżnika i odkrywcy. Fascynowało mnie wszystko co obce - nowi ludzie, nowe kultury, nowe języki. Dlatego też kierunek, który wybrałam na studiach to Stosunki Międzynarodowe. Mieszkałam w różnych częściach Europy, ale to Berlin stał się moim miejscem. I choc uwielbiam to miasto, mój rodzinny dom w Polsce jest moją przystanią i ładowarką energii! Jestem świeżo upieczoną mężatką i jestem na etapie sprawdzania wszystkich przepisów kulinarnych - nie pomijając wypieków domowych.

Uwielbiam fotografie (zwłaszcza jeśli jestem na zdjęciu:)). Lubuję się w niezwykle kobiecych acz klasycznych ubraniach (ah te spódnice ołówkowe czy klasyczne białe koszule, nie zapominając o apaszkach). Nie odmówię sobie dobrej pary nowych szpilek, a ikonami stylu są dla mnie ponadczasowa Jackie Kennedy i Grace Kelly. Nie powiedziałabym, że jestem osobą, która ślepo podąża za modą czy wydaje majątek na nowe ubrania. Wręcz przeciwnie. Uwielbiam wybierać się do sklepów na zwiady, acz niczego nie kupując, robić rekonesans szafy poprzez kompletowanie zestawów z nowymi dodatkami czy inną paletą kolorów, a na końcu przygotować   - raczej krótką - listę, co odświeżyłoby moją szafę w nadchodzącym sezonie.  Moje zestawy są klasyczne, przy minimalnej ilości akcesoria, za to uwielbiam kolory, a zwłaszcza mój królewski granat!

Więc  dlaczego blog? Otóż w pewnym momencie zapomniałam się z tego wszystkiego cieszyć, a otwierając szafę nie czułam znajomego dreszczyku widząc moje perełki. Ciuch stał się znowu ciuchem, nie czułam się ani szykownie ani pewnie. Zaczęłam ubierać ciemne kolory, unikać sukienek czy spódnic, szpilki zastąpiłam trampkami... I nie byłoby w tym nic złego, jeżeli czułabym się w tym dobrze... Ale to nie byłam ja!  Praca, dom, przygotowywanie wesela pochłonęły mnie bez reszty. Każdy dzień był tym poprzednim. A ja przecież zawsze cieszyłam się życiem, uwielbiałam zapachy zmieniających się pór roku, herbatę piłam tylko w moim ulubionym kubku, a książki czytałam jedną po drugiej... I to nie o modę tutaj chodzi, ale o radość i szczęście jakie z tego czerpałam.

Po długich rozmowach z mężem, który z wykształcenia jest psychologiem, znalazłam chyba sposób by nie zatracić się już nigdy więcej w nadmiarze obowiązków, braku czasu (jeżeli takie coś istnieje:)), a znów odnaleźć moją magię i radość z każdych małych chwil w ciągu dnia. Nazywam to -  Quality times.  A to jest - mówić na głos, przypominać sobie, że teraz, tak w tym momencie robię coś dla siebie, że ta sukienka, którą mam na sobie nie jest przypadkiem, och, uwielbiam te perfumy – muszę używać ich częściej. Te nowe ściereczki kuchenne mają fenomenalny kolor. A może tak zimową herbatkę z pomarańczą i miodem?  

Bo jestem wyjątkowa i moje życie również! Wybieram to. Nie jest to tylko przypadkiem.  

Blog ma być tymże właśnie Przypominaczem.

I na tę przygodę i poszukiwania zapraszam również Was! 


Hello there!

And again the most difficult part - who am I and what am I doing here? My name is Beata. I have always been the type for adventures and discoveries. Everything what was new and strange to me has fascinated me - new people, new cultures, new languages. That´s why the studies I have chosen were International Relations and Political Sciences. I have lived in many places in Europe, but it´s Berlin which became my place to be. And even though I love this place, my family home in Poland remains my harbor and battery charger. I am newly wed and right now I am trying all the possible cooking recipes - including baking:).

I love photography (especially if I am on the photos:)). I love very female but classical clothes (ah these pencils skirts or white classical blouses, not forgetting scarfs). I won´t refuse myself a good pair of new high heels shoes. My style icons are without any doubt the timeless Jackie Kennedy and Grace Kelly, from the nowadays - definitely princess Catherine and Monica Belluci. I wouldn´t say I am the person who follows fashion blindly or spends a lot of money on new clothes. Quite the opposite. I love going to the shops just to check out what is new, without buying it, going through my wardrobe and putting new outfits together by adding some new accessories or new colours, so that at the end I can prepare the - rather short - list on what else could refresh my wardrobe for the upcoming season. My outfit choices are classical, with minimum of accessories, but full of colors, especially my favorite royal blue/navy.

So why the blog? In a certain moment I have simply forgotten to be happy about the small things in life. Opening my wardrobe and seeing my treasures did not make my skin chill from excitement. The cloth became once again a cloth, and I didn´t feel chique nor confident. I have started to put on clothes in dark colors, avoiding dresses or skirts, my high heels were replaced with sneakers... and there would be nothing wrong with this, if only I would feel good in this... But it wasn´t me! House, work, wedding planning and preparation were everything I could think of. Each day was the same as yesterday. But I was always the one who enjoyed her life, I adored smells of different year seasons, I had favorite mug for my tea time, and books I could read one after another. And it´s not the fashion what it is all about - it´s the joy and happiness I was taking out of it.

After long conversations with my husband, who finished psychology studies:), I think I found a golden solution to not loose myself ever again because of responsibilities or lack of time (if there is anything like this:)) and find the magic and joy in every little moment and aspects of our day. I call it - Quality Time. And it is - to say it loud - reminding yourself, that in this exact moment I am doing something for myself. That this dress I have on is not an accidental choice. Oh I love this perfume - I need to use it more. This new kitchen towels have an amazing colour. Should I make myself a cup of this winter tea with orange and honey?
Because I am special and so is my life, I am choosing for it, it won´t be an accidental choice anymore!

This Blog will be my kind of reminder.

I am inviting you as well for this journey and discoveries!

No comments:

Post a Comment